Hoạt động phong trào

Hoạt động phong trào

Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước - Được sự nhất trí của Lãnh đạo công ty, BCH Công đoàn phối hợp tổ chức lễ kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2021 nhằm tôn vinh giá trị của người phụ nữ, ôn lại những kỉ niệm hào hùng mà một nửa thế giới đã làm nên trong lịch sử, củng cố và ủng hộ tinh thần họ nhiều hơn nữa trong tương lai.
Với tinh thần rèn luyện thể dục – thể thao cho công nhân viên chức lao động tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp Bình Thuận và tăng cường giao lưu học hỏi giữa các doanh nghiệp đồng thời giúp các Công đoàn cơ sở từng bước xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lối sống lành mạnh trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020. Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Thuận tổ chức Hội thao CNVCLĐ Các KCN Bình Thuận lần VII/2020 khai mạc vào 07h00 ngày 29/11/2020 và bế mạc vào 17h00 ngày 06/12/2020.