Hoạt động phong trào

Hoạt động phong trào

HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
Ngày đăng: 07/12/2020 391 lượt xem
Với tinh thần rèn luyện thể dục – thể thao cho công nhân viên chức lao động tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp Bình Thuận và tăng cường giao lưu học hỏi giữa các doanh nghiệp đồng thời giúp các Công đoàn cơ sở từng bước xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lối sống lành mạnh trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020. Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Thuận tổ chức Hội thao CNVCLĐ Các KCN Bình Thuận lần VII/2020 khai mạc vào 07h00 ngày 29/11/2020 và bế mạc vào 17h00 ngày 06/12/2020.

Hội thao CNVCLĐ Các KCN Bình Thuận lần VII/2020 có 16 Đơn vị tham gia: Ban quản lý các KCN, Công ty TNHH NakaGaWa MFG VN, Công ty TNHH Bernecker, Công ty TNHH MTV Đồng Tâm, Công ty CP Khoáng Sản Sông Bình, Công ty CP CB Gỗ XK Khải Hoàn, Công ty TNHH TM SX Quảng Trung, Công ty TNHH May Thuận Tiến, Công ty TNHH XNK YueLaiMei, Công ty TNHH Chế biến Thủy Hải Sản Transpacific, Công ty TNHH PNP VN, Công ty TNHH Điều Intersnack, Công ty CP TV TM DV Địa Ốc Hoàng Quân Bình Thuận, Công ty TNHH Du Hưng, Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH Right Rich. ️

Với hơn 360 vận động viên tham dự với 3 bộ môn thi đấu: Bóng Đá Nam Nữ, Bóng Chuyền Nam Nữ, Kéo Co Nam Nữ.